Opština Svrljig

Radetova 31, 18360 Svrljig

+381 (18) 821 018

Kontakt telefon

Radno vreme

Pon. - Pet. 7:00 – 15:00

Kultura

Opština Svrljig

Centar za turizam, kulturu i sport je jedina ustanova kulture u opštini. Osnivač ustanove je Skupština opštine Svrljig.

Građanska knjižnica i čitaonica osnovana je 17. juna 1935. godine, a organizovana je u skladu sa pravilima koja je propisalo Ministarstvo prosvete 1923. godine. Knjižnica je počela sa skromnih 20 članova. Prvi predsednik čitaonice i knjižnice bio je Žika Dikić a sekretar i blagajnik Živojin S. Ilić, ćurčija.

Početkom tridesetih godina pokrenuta je i inicijativa da se u Svrljigu podigne „kulturni dom“. Inicijativu su podržali, kažu istorijski podaci, svrljiški trgovci i zanatlije, no zbog nedostatka finasijskih sredstava , ideja nije ostvarena.

Čitaonice su uoči Drugog svetskog rata postojale i u pojedinim selima svrljiške opštine.

I četrdesetak godina kasnije, polovinom sedamdesetih godina prošloga veka takođe je u Svrljigu pokrenuta inicijativa za izgradnju Doma kulture. Čak je uređen i idejni projekat i maketa budućeg zdanja kulture, ali se na tome stalo.

Od početka 2013. godine Kulturni centar Svrljig menja naziv u Centar za turizam, kulturu i sport, a istovremeno mu se delatnost proširuje i na turizam i sport.

U sastavu Centra za turizam, kulturu i sport radi gradska biblioteka sa oko 25 hiljada naslova beletristike, školske i stručne literature .

Centar za turizam, kulturu i sport organizuje tradicionalnu pesničku manifestaciju „Dani Gordane Todorović“ posvećenu značajnoj srpskoj pesnikinji rodjenoj u svrljiškom kraju – Gordani Todorović. Do 2008. godine organizovano je 26 konkursa koji su afirmisali značajan broj pesnika širom nekadašnje Jugoslavije.

Centar za turizam, kulturu i sport se bavi i izdavačkom delatnošću. Ustanova je osnivač književnog časopisa „Bdenje“, koji izlazi od 2002. godine.

U okviru Centra za turizam, kulturu i sport radi i zavičajna muzejska zbirka, koja se bavi sakupljanjem, obradom, zaštitom i publikovanjem muzealija: arheologije, etnologije i istorijskih dokumenata svrljiškog kraja.

Ustanova organizuje i mnogobrojne manifestacije:

 • Belmužijada
  je privredno -turistička i kulturna manifestacija održava se od 2006. godine, prvog vikenda u avgustu mesecu.
 • Sabor gajdaša
  se organizuje u saradnji sa Muzikološkim institutom Srpske akademije nauka i umetnosti, Katedrom za etnomuzikologiju Fakluteta muzičke umetnosti u Beogradu, Etno-kulturološkom radionociom Svrljig, Srpskim etnomuzikološkim društvom i Savezom amatera Srbije. Osnovni cilj manifestacije je da sačuva ovaj stari muzički instrument, prezentuje i sačuva još uvek nezabeležana narodna kola i podstakne mlade stvaraoce – gajdaše.
 • Posle pauze od desetak godina 2011. godine obnovljena je nekada veoma popularna manifestacija
  Susreti sela.
 • Dečji festival
  manifestacija posvećena deci koja se održava u drugoj polovini avgusta. Sastoji se od takmičenja u igrama, maskenbalu i pevanju (karaoke). Održava se na otvorenom, u gradskom parku.
 • Vidovdanski turnir
  u malom fudbalu je najstariji turnir ovog tipa u Srbiji. Održava se od 1957. godine bez pauze, a od 2009. godine organizacija je poverena Centru za turizam, kulturu i sport. Takmičenje se organizuje u više starosnih kategorija (seniori, veterani, pioniri, petlići i cicibani).
 • Božićni festival
  čini niz kulturnih događanja povodom Božića, a u osnovi je humanitarnog karaktera.
 • Likovna kolonija “Ars Timacum”
  osnovana je 2002. godine, sa ciljem da afirmiše ovu umetnost. Od osnivanja do danas na koloniji je učestvovalo više od sto umetnika iz Srbije i okolnih zemalja. Kolonija danas raspolaže sa bogatim fondom umetničkih dela nastalih na dosadašnjim kolonijama.
  U okviru obrazovne delatnosti u Centru za turizam, kulturu i sport radi Škola osnovnog muzičkog obrazovanja – istureno odeljenje Niže muzičke škole „Vladimir Đorđević“ iz Aleksinca, likovna sekcija, plesna škola i folklorna sekcija.
 • Folklorna sekcija
  okuplja više od dvesta polaznika u svim starosnim grupama.