Opština Svrljig

Radetova 31, 18360 Svrljig

+381 (18) 821 018

Kontakt telefon

Radno vreme

Pon. - Pet. 7:00 – 15:00

Religija, crkve i hramovi

Opština Svrljig

Hram Svetog cara Konstantina i carice Jelene

 • Hram Svetog cara Konstantina i carice Jelene
  Telefon: 018 823 577
  Mesto: Svrljig
  Poštanski broj i adresa: 18360, ulica Hadžićeva 36/a
  Arhijerejski namesnik jerej: Nikola Miljković i Mladen Marinković

Sv. Car Konstantin i carica Jelena. Roditelji Konstantinovi behu car Konstancije Flor i carica Jelena. Flor imaše još dece od druge žene, no od Jelene imaše samo Konstantina. Tri velike borbe imaše Konstantin kad se zacari: jednu protiv Maksencija, tiranina u rimu, drugi protiv Skita na Dunavu i treći protiv Vizantinaca. Pred borbu s Maksencijem, kad Konstantin beše u velikoj brizi i sumnji u uspeh svoj, javi mu se na danu presjajan krst na nebu, sav okićen zvezdama, i na krstu stajaše napisano: ovim pobeđuj.


Hram Svetog Nikole

 • Hram Svetog Nikole
  Telefon: 018 823 577
  Mesto: Drajinac
  Poštanski broj i adresa: 18360
  Paroh: Mladen Marinković

Hram Sv. Nikole u Drajincu je novije građen nalazi se u centru sela. Građen je 1938. godine u vizantijskom stilu, sa šestostranim tamburom i velikim ulaznim vratima sa dva stuba. Živopisana je iste godine kada je i građena 1938. Hram nije građen na ostacima nekog starijeg sakralnog objekta. U porti hrama, levo od ulaznih vrata, ukopan je stari krst, izrezan od kamena peštera, prema zapisu 1829.g. a obnovljen, takođe prema zapisu, 1908.godine. Paroh u hramu Sv. Nikole u Drajincu je Nikola Miljković.


Hram Svetog Trojice

 • Hram Svetog Trojice
  Telefon: 018 823 577
  Mesto: Prekonoga
  Poštanski broj i adresa: 18360
  Paroh: Nikola Miljković

Na oko dva km jugozapadno od sela, na mestu Rumenjak gde je na jakom izvoru podignut rezervoar za vodu kojom se snabdeva Svrljig, nalazi novosagrađeni hram sv.Trojice. Hram je izgrađen na mestu gde je nekada bio stari hram. Na mestu gde je sada sagrađen novi hram nalaze se i ukopana dva kamena spomenika.


 • Hram Svetog Ilije
  Telefon: 018 823 577
  Mesto: Niševac
  Poštanski broj i adresa: 18360
  Paroh: Mladen Marinković

Severno od sela, u podnožju planine Bogdanice, nalazi se soski hram Sv. Ilije. Hram je podignut 1890. godine. Prema podacma iz najstarijeg turskog popisa, nastalog između 1478. i 1481.godine, u Niševcu se pominju pop Vlčina i Radoslav brat popa.


 • Hram Uspenja presvete Bogorodice
  Telefon: 018 611 758
  Mesto: Crnoljevica
  Poštanski broj  i adresa: broj 18360
  Jerej: Nikola Miljković

Hram Uspenje Presvete Bogorodice, smešten je u srednjem delu sela. Na hramu su izvršena novija dograđivanja. Od starog objekta sačuvan je samo zadnji apsidalni deo. Prednji deo, prprata i naos, je porušen i izgrađen novi. Taj deo je veoma izdignut, nije izvršena obnova, već dogradnja sasvim novog dela sa metalnim ulaznim vratima. Od prvobitnog hrama ostao je samo oltarski prostor koji se završava malom polukružnom apsidom. Stari deo crkve je mnogo niži. Istorijski izvori ukazuju na duboku starost hrama. Prema podacima iz popisa sakralnih objekata Niške eparhije iz 1899. godine, hram u Crnoljevici Uspenje Presvete Bogorodice zidan je za vreme Nemanjića. Paroh u Crnoljevici je Zoran Sudimac koji se već 19. godina, nalazi u ovoj parohiji.


 • Hram Svete Petke
  Telefon: 018 611 758
  Mesto: Izvor
  Poštanski broj  i adresa: 18360
  Jerej: Nikola Miljković

Hram Svete Paraskeve na Vrelu nalazi se na oko dva kilometrara jugoistočno od sela, na manjem uzvišenju kraj jakog izvora nazvanog Vrelo, opkoljenog brojnim starim hrastovima i jelama. Zahvaljujući uzvišenju, a i veličini objekta, hram dominira ovim krajem i vidljiv je sa velike udaljenosti. Ikone na ikonostasu rađene su kad i hram.slikao ih je najverovatnije Milija Marković, autor živopisa i ikonostasa crkve u Boljevcu iz 1861. g.,koja je po arhitekturi istovetna sa hramom u Izvoru.


 • Hram Svetog cara Konstantina i carice Jelene
  Telefon: 018 611 758
  Mesto: Manojlica
  Poštanski broj  i adresa: 18360
  Paroh: Nikola Miljković

Na mestu zvanom Zajednica, oko 1,5 km istočno od Manojlice, kraj rečice, a u podnožju šumovitog uzvišenja, smešten je, u prelepom ambijentu, hram Sv. cara Konstantina i carice Jelene. U ograđenoj porti mnogo zelenila i starih hrastova i borova. Hram je veših dimenzija. Poseduje veliku polukružnu apsidu,koja se pruža po čitavoj širini i visini hrama.


 • Hram Svetog Petra i Pavla
  Telefon: 018 611 758
  Mesto: Gulijan
  Poštanski broj  i adresa: 18360
  Jerej: Nikola Miljković

Po zapisu u malteru na pragu hrama izrađen je 1933. god. Meštani kazuju da je na ovom mestu postojao manji hram podignut pre 100 godina, odnosno u drugoj polovini XIX veka. Ostatka starog sakralnog objekta nema. Na zvonu hrama zapisana je 1894. godina. Novi hram, Sv.apostola Petra i Pavlaživopisan je takođe 1933. godine. U porti hrama sačuvana su dva kamena većih dimenzija, visine oko 2 metra.


 • Hram Svetog Nikole
  Telefon: 018 611 769
  Mesto: Lalinac
  Poštanski broj  i adresa: 18360
  Jerej: Mladen Marinković

Hram Sv. Nikole u Lalincu nalazi se na kraju sela. Podignut je 1925. godine. To je jednobrodna građevina sa polukružnom apsadom i zvonikom nad pripratom. Hram nije građen na temeljima nekog starijeg objekta.


 • Hram Svete Trojice
  Telefon: 018 611 769
  Mesto: Grbavče
  Poštanski broj  i adresa: 18360
  Jerej: Mladen Marinković

Hram Svete Trojice okružen brdima i šumom,u neposrednoj blizini sela Grbavča. Na ulaznim vratima na kamenoj ploči ispisano je : “ Hram Sv. Trojice podigoše seljani selo Grbavče svojim dobrovoljnim prilogom i snagom 1911. godine. Obnovljena 1990. godine.“