Opština Svrljig

Radetova 31, 18360 Svrljig

+381 (18) 821 018

Kontakt telefon

Radno vreme

Pon. - Pet. 7:00 – 15:00

Sela

Opština Svrljig
 1. Beloinje se nalazi na južnom obodu Svrljiškog basena u podnožju Beloinjskog vrha,sa desne strane regionalnog puta Svrljig – Bela Palanka.Ispod vrha nalazi se vrelo iz koga ističe Beloinjski potok,koji zatim teče sredinom sela i uliva se u Svrljiški Timok.
 2. Burdimo se nalazi istočnije od sela Izvor.Kroz selo protiče Burdimska reka,koja se sastaje sa Izvorskom rekom i uliva kao desna pritoka u Svrljiški Timok.Iznad sela se izdižu brda Sladunica i Đigos.Naselje se snabdeva vodom iz bunara i česama.Selo je vezano za regionalni put Svrljig – Bela Palanka,dosta dobrim seoskim putem.
 3. Bučum leži u neseobinskom pojasu sela svrljiške površi.Iznad sela izdižu se brda: Đigos,Planinica,Vrh,Del,Osmanov Del i Gložje. Kroz selo protiče potok koji nastaje od dva manja potočoća,od kojih jedan izvire sa izvora Bela voda,a drugi iz izvora Slatina.Seosko naselje je zbijenog tipa.
 4. Varoš se nalazi na severnom kraju niza sela graničnog dela Svrljiške kotline.Najniži naseljski krajevi se spuštaju u priobalju Svrljiškog Timoka.Sa istočne i JI strane prostire se Bogdanica,Kuline i Ropalj.Sa severa je Tlsti del.Selo je preko Niševca povezano za opštinski centar Svrljig.Isto tako preko Varoši vodi seoski put levo za Mečji Dol,a desno za Palilulu.
 5. Vlahovo je malo selo na granici Knjaževačke i Svrljiške kotline.Kroz selo protiče potok koji izvire iz vrela Grlo. Pravac pružanja sela je sever-jug. Iznad naselja izdižu se brda: Careva glava,Tijovica i Gabar.Naselje Vlahovo je razbijenog tipa. Pojedine grupe kuća zovu se prema mestu gde se nalaze (Gabar,Raklica,Pladnište,Centar sela,Cazin Dol,Malo Vlahovo,Ždrelo,Blato,Kriva Mala,Drum) ili po rodovima koji u njima žive.
 6. Galibabinac se nalazi na severoistočnom kraju niza sela ispod krečnjačkog odseka devicke mase.Iznad sela se izdižu Golemi vrh i Jasenovica.Zapadni deo sela zahvata suva dolina koju meštani nazivaju reka.Naselje je vezano kraćim seoskim putem za regionalni put Svrljig – Niš.
 7. Gojmanovac se nalazi u istočnom delu Aleksinačke kotline.Selo leži u dolini Gojmanovačkog potoka.Kuće su pored potoka,ali izvestan deo se penje uz levu stranu doline prema Popšici.Selo je vezano za regionalni put seoskim putem,koji ide dolinom Gojmanovačkog potoka.
 8. Grbavče leži na terasnoj zaravni u podnožju Kalafata (839m).Zapadno de izdiže brdo Gradac (na koje se nastavlja Ljiljak),a s južne strane Bajtarica,na istoku i severu zemljište se stepenasto spušta u plodno polje.Kroz seosko naselje protiče Grbavačka reka.Kroz donji kraj naselja (istočno) prolazi lokalni put koji naselje spaja sa magistralnim putem Niš-Svrljig i s regionalnim putem Svrljig-Aleksinac.
 9. Gulijan se nalazi u dolini Gulijanske reke,na gulijanskom obodu dotline i na spoju kotlinskog dna i oboda.Južno od sela izdiže se Zeleni vrh (1 334m) u čijem podnožju izvire Gulijanska reka.Naselje je u dolini,zbijenog je tipa i trouglastog oblika.
 10. Guševac se nalazi na koji koja se postepeno spušta a iznad koje se uzdiže brdo Dobrič.Pravac pružanja sela je severozapad-jugoistok. Seosko naselje ima izduženi oblik,a zbijenog je tipa.Podeljeno je na mahale,koje nose ime po najvećim rodovima u selu.
 11. Davidovac se nalazi u nizu naselja na severoistočnom kraju ispod krečnjačkog odseka devicke mase.Samo naselje leži na obema dolinskim stranama Davidovskog potoka.Naselje je zbijenog tipa.Najveća zbijenost kuća je u Del.Kroz naselje prolazi glavna ulica oko koje su raspoređene kuće.
 12. Drajinac se nalazi na obodnom selu kotline.Pravac pružanja paralelan je sa masivom Tresibabe.Gornji kraj sela pretežno je na temenu površi,a donji se postepeno spušta.Iznad sela izdižu se Čuka i Golemi kamen,a na njime se nastavljaju Bogdanica,Ravna planina,Vrh i Mača glava.Drajinac je jedno od većih sela Svrljiške kotline.
 13. Đurinac se nalazi u naseobinskom pojasu sela u podnožju Svrljiških planina.Pored sela se izdižu istaknuti vrhovi:Rajin vrh,Ulj (937m) i zajednica.Ispod sela,na udaljenosti od jednog kilometara nalazi se regionalni put Svrljig – Bela Palanka.Seosko naselje je zbijenog tipa i ima polukružni oblik.Naselje je podeljeno na tri male:Kovanluk,Raskrsje i Bara.fsonline
 14. Željevo leži u vrh jedne neogene doline.Od Svrljiga je udaljeno oko kilometar i po i povezano asfaltnim putem.Seosko naselje je zbijeno.Naselje se sastoji iz dva dela:većeg dela – Sela i manjeg zvanog po rodu Buluganci.
 15. Izvor se nalazi na desnoj strani Izvorske reke,koja se ispod sela sastaje sa Burdimskom rekom,koja s leva od Burdima dolazi,primajući pritoke:Dušin dol,s leva a Crkveni potok ili Selište i Kusi dol,s desne strane.Seosko naselje je razbijenog tipa sa kućama grupisanim u četiri zaseoka i osam mahala.
 16. Kopajkošara leži na spoju kotlinskog dna i strana severozapadnog oboda kotline.Naselje je okruženo brdima: Brekinje,Guskin čukar i Strnjak.U neposrednoj blizini je pećina Samar.Seosko naselje je zbijeno i ima zvezdasti oblik.Kuće su raspoređene oko seoskih ulica sa jedne i druge strane.
 17. Labukovo se nalazi u južnoj podgorini Device.Naselje je smešteno u vrtačastom udubljenju na desnoj obali Bele reke.Selo je vezano za regionalni put Niš – Svrljigseoskim putem u dužini od 5,5 km.Seosko naselje je zbijenog tipa.Kuće su razređene i imaju bašte i voćnjake.Stanovništvo se bavi zemljoradnjom i stočarstvom.
 18. Lalinac se nalazi na severozapadnom delu Svrljiške kotline na dodiru krečnjačkih strana i jezerskog poda.Istočno od sela je raskrsnica puta,koji preko sela Grbavča povezuje ovo naselje sa putem prvog reda Niš – Svrljig – Zaječar. Seosko naselje je zbijenog tipa.Najveća zbijeenost kuća je oko česme Dobrež.Lozan je selo omeđeno Svrljiškim planinama na kojima se ističe Crni vrh (1270 m), a naselje se nalazi na temenu terase,na mestu gde se sastaju Turija,Manojlička i Okoliška reka i čine Svrljiški Timok.Seosko naselje se u prošlosti premeštalo s nižeg ka višem položaju.
 19. Lukovo leži na krajnjem severoistočnom delu Svrljiške kotline,u trouglu većih naselja Knjaževac,Kalna i Svrljig.Iznad sela izdižu se brda Kriva kruška,Gabar,Čukai Gorunjski del.Naselje Lukovo je razbijenog tipa.Pojedine grupe kuća zovu se po nazivima mesta gde se nalaze.
 20. Manojlica se nalazi u naseobinskom pojasu sela Svrljiške površi.Okružuju ga brda Tijovica,Planinica i Gabora.Kroz selo protiče Manojlička reka.Seosko naselje je razbijenog tipa i deli se na jedanaest mahala.Naselje sela Manojlica se u prošlosti pomeralo.
 21. Merdželat je dolinsko naselje čija je dolina usečena u neogen.NJene strane su asimetrične.Severno se blago spušta,južna je strmija i usečena u rečne terase na čijim temenima izgrađen glavni deo naselja.Seosko naselje je zbijenog tipa.Podeljeno je na Gornju i Donju mahalu.Kuće su navrstane oko seoskih ulica.
 22. Mečji Do zapadno od sela Varoši u vrtačastom udubljenju nalazi se Mečji Do.Kroz selo protiče reka Belica,koja izvire kod Božinovca.Selo okružuju brda:Strana,Izlaz i Lozica.Seosko naselje je nešto razređenije od ostalih naselja,ali je ipak sačuvalo tip grupisanih sela.Stanovništvo se bavi zemljoradnjom i stočarstvom.Imanja su oko sela.Na raskrsju naselja se nalazi krst oko koga se seljani okupljaju na Spasovdan i Uskrs.Pored krsta seče se kolač,pale sveće i ostavlja se sitan novac i voće.
 23. Niševac leži na iskrajku Svrljiške kotline.Kroz istočni deo naselja protiče Svrljiški Timok,a paralelno sa Timokom prolazi železnička pruga Niš – Svrljig – Knjaževac. Severno od sela izdižu se Bogdanica i Mali vrh. Niševac je lepo i veliko svrljiško selo čiji je atar najseverniji deo Svrljiške kotline.Zbijenog je tipa,sa razmakom između kuća od 20 metara.Kuće su najzbijenije u sredini sela.
 24. Okolište leži na naseobinskom pojasu Svrljiške površi.Kroz selo protiče Viševska reka koja za vreme povodnje plavi obradivo zemljište.Oko sela izdižu se brda: Čuka,Dobrič i Burdimski del.Seosko naselje je razbijenog tipa i podeljeno u devet mahala.Selo se u prošlosti premeštalo.Najpre bilo u Selištu,a odatle se pomeralo u današnju mahalu Selo zbog „čume“.
 25. Okruglica naselje sela se prostire na bilatskoj kosi,pravca severozapad – jugoistok,koja se blago spušta prema dolini Svrljiškog Timoka.S proleća i jeseni,kada Timok nabuja,plavi njive i livade pored obale.Ivicom sela prolazi regionalni put Svrljig – Bela Palanka.Seosko naselje je zbijenog,ali su mu krajevi razređeni.
 26. Palilula je naselje u opštini Svrljig u Nišavskom okrugu. Prema popisu iz 2002. bilo je 75 stanovnika (prema popisu iz 1991. bilo je 101 stanovnika).U naselju Palilula živi 72 punoletna stanovnika, a prosečna starost stanovništva iznosi 60,5 godina (56,8 kod muškaraca i 63,9 kod žena). U naselju ima 34 domaćinstva, a prosečan broj članova po domaćinstvu je 2,21.Ovo naselje je u uglavnom naseljeno Srbima (prema popisu iz 2002. godine).
 27. Periš je naselje u opštini Svrljig u Nišavskom okrugu. Prema popisu iz 2002. bilo je 220 stanovnika (prema popisu iz 1991. bilo je 300 stanovnika).U naselju Periš živi 210 punoletnih stanovnika, a prosečna starost stanovništva iznosi 60,1 godina (59,6 kod muškaraca i 60,8 kod žena). U naselju ima 99 domaćinstava, a prosečan broj članova po domaćinstvu je 2,22.Ovo naselje je u potpunosti naseljeno Srbima (prema popisu iz 2002. godine), a u poslednja tri popisa, primećen je pad u broju stanovnika.
 28. Pirkovac je naselje u opštini Svrljig u Nišavskom okrugu. Prema popisu iz 2002. bilo je 34 stanovnika (prema popisu iz 1991. bilo je 56 stanovnika).U naselju Pirkovac živi 34 punoletna stanovnika, a prosečna starost stanovništva iznosi 68,8 godina (68,9 kod muškaraca i 68,8 kod žena). U naselju ima 23 domaćinstva, a prosečan broj članova po domaćinstvu je 1,48.Ovo naselje je u uglavnom naseljeno Srbima (prema popisu iz 2002. godine), a u poslednja tri popisa, primećen je pad u broju stanovnika.Plužina je naselje u opštini Svrljig u Nišavskom okrugu. Prema popisu iz 2002. bilo je 370 stanovnika (prema popisu iz 1991. bilo je 587 stanovnika).U naselju Plužina živi 359 punoletnih stanovnika, a prosečna starost stanovništva iznosi 63,7 godina (63,9 kod muškaraca i 63,6 kod žena). U naselju ima 174 domaćinstva, a prosečan broj članova po domaćinstvu je 2,13.Ovo naselje je velikim delom naseljeno Srbima (prema popisu iz 2002. godine), a u poslednja tri popisa, primećen je pad u broju stanovnika
 29. Popšica je naselje u opštini Svrljig u Nišavskom okrugu. Prema popisu iz 2002. bilo je 155 stanovnika (prema popisu iz 1991. bilo je 259 stanovnika).U naselju Popšica živi 153 punoletna stanovnika, a prosečna starost stanovništva iznosi 65,0 godina (63,8 kod muškaraca i 66,1 kod žena). U naselju ima 86 domaćinstava, a prosečan broj članova po domaćinstvu je 1,80.Ovo naselje je velikim delom naseljeno Srbima (prema popisu iz 2002. godine), a u poslednja tri popisa, primećen je pad u broju stanovnika.
 30. Prekonoga je naselje u opštini Svrljig u Nišavskom okrugu. Prema popisu iz 2002. bilo je 578 stanovnika (prema popisu iz 1991. bilo je 739 stanovnika).U naselju Prekonoga živi 498 punoletnih stanovnika, a prosečna starost stanovništva iznosi 49,0 godina (48,1 kod muškaraca i 50,0 kod žena). U naselju ima 209 domaćinstava, a prosečan broj članova po domaćinstvu je 2,77.Ovo naselje je u potpunosti naseljeno Srbima (prema popisu iz 2002. godine), a u poslednja tri popisa, primećen je pad u broju stanovnika.
 31. Plužina je naselje u opštini Svrljig u Nišavskom upravnom okrugu, u Srbiji. Prema popisu iz 2002. bilo je 370 stanovnika (prema popisu iz 1991. bilo je 587 stanovnika), dok prema konačnim rezultatima popisa iz 2011. godine u naselju živi 252 stanovnika, od kojih svi imaju stalno boravište u naselju.
 32. Radmirovac je naselje u opštini Svrljig u Nišavskom okrugu. Prema popisu iz 2002. bilo je 200 stanovnika (prema popisu iz 1991. bilo je 274 stanovnika).U naselju Radmirovac živi 188 punoletnih stanovnika, a prosečna starost stanovništva iznosi 57,5 godina (55,7 kod muškaraca i 59,3 kod žena). U naselju ima 77 domaćinstava, a prosečan broj članova po domaćinstvu je 2,60.Ovo naselje je velikim delom naseljeno Srbima (prema popisu iz 2002. godine), a u poslednja tri popisa, primećen je pad u broju stanovnika.
 33. Ribare je naselje u opštini Svrljig u Nišavskom okrugu. Prema popisu iz 2002. bilo je 296 stanovnika (prema popisu iz 1991. bilo je 364 stanovnika).U naselju Ribare živi 258 punoletnih stanovnika, a prosečna starost stanovništva iznosi 51,4 godina (49,3 kod muškaraca i 53,7 kod žena). U naselju ima 118 domaćinstava, a prosečan broj članova po domaćinstvu je 2,51.Ovo naselje je velikim delom naseljeno Srbima (prema popisu iz 2002. godine), a u poslednja tri popisa, primećen je pad u broju stanovnika.
 34. Slivje je naselje u opštini Svrljig u Nišavskom okrugu. Prema popisu iz 2002. bilo je 130 stanovnika (prema popisu iz 1991. bilo je 183 stanovnika).U naselju Slivje živi 124 punoletna stanovnika, a prosečna starost stanovništva iznosi 57,1 godina (53,5 kod muškaraca i 60,4 kod žena). U naselju ima 55 domaćinstava, a prosečan broj članova po domaćinstvu je 2,36.Ovo naselje je velikim delom naseljeno Srbima (prema popisu iz 2002. godine), a u poslednja tri popisa, primećen je pad u broju stanovnika.
 35. Tijovac je naselje u opštini Svrljig u Nišavskom okrugu. Prema popisu iz 2002. bilo je 118 stanovnika (prema popisu iz 1991. bilo je 193 stanovnika).U naselju Tijovac živi 118 punoletnih stanovnika, a prosečna starost stanovništva iznosi 67,9 godina (66,7 kod muškaraca i 68,9 kod žena). U naselju ima 61 domaćinstvo, a prosečan broj članova po domaćinstvu je 1,93.Ovo naselje je velikim delom naseljeno Srbima (prema popisu iz 2002. godine), a u poslednja tri popisa, primećen je pad u broju stanovnika.
 36. Crnoljevica je naselje u opštini Svrljig u Nišavskom okrugu. Prema popisu iz 2002. bilo je 219 stanovnika (prema popisu iz 1991. bilo je 330 stanovnika).U naselju Crnoljevica živi 189 punoletnih stanovnika, a prosečna starost stanovništva iznosi 52,5 godina (48,8 kod muškaraca i 56,0 kod žena). U naselju ima 95 domaćinstava, a prosečan broj članova po domaćinstvu je 2,31.Ovo naselje je velikim delom naseljeno Srbima (prema popisu iz 2002. godine), a u poslednja tri popisa, primećen je pad u broju stanovnika.
 37. Šljivovik je naselje u opštini Svrljig u Nišavskom okrugu. Prema popisu iz 2002. bilo je 41 stanovnika (prema popisu iz 1991. bilo je 75 stanovnika).U naselju Šljivovik živi 40 punoletnih stanovnika, a prosečna starost stanovništva iznosi 61,2 godina (56,7 kod muškaraca i 64,8 kod žena). U naselju ima 16 domaćinstava, a prosečan broj članova po domaćinstvu je 2,56.Ovo naselje je u potpunosti naseljeno Srbima (prema popisu iz 2002. godine).