Општина Сврљиг

Претрага
Close this search box.

Одржана 7. седница Општинског већа

На седмој седници Општинског већа донета је Одлука о изменама и допунанама Одлуке о финансијској помоћи брачним паровима, изабран је нови секретар Општинског већа, формирана је комисија за утврђивање и процену штете од елементарне непогоде и поднет је извештај комисије за обилазак привремених објеката у градском насељу Сврљиг. Седницом је председавала председница Већа и општине Сврљиг, Јелена Трифуновић.

– По новој одлуци, у време подношења захтева, потребно је да оба супружника имају пребивалиште у Сврљигу, а само један супружник мораће да има документ да је десет година уназад непрекидно живео у Сврљигу. Измена се конкретно односи на жене које се удају за Сврљижане а нису из Сврљига, њима ћемо знатно олакшати процес приликом прибављивања документације, закључила је Јелена Трифуновић, председник Већа и општине.

Наиме, у Одлуци о финансијској помоћи брачним паровима која је ступила на снагу од 1. новембра 2012 године у члану 2. Став 1. мењају се тачке 1. и 4., тако да гласе:
“1. Обоје супружника морају имати пребивалиште на територији општине Сврљиг пет година након заључења брака.“
“4. Један од супружника мора имати место рођења на територији општине Сврљиг и пребивалиште на територији општине Сврљиг у тренутку подношења захтева.“
Мења се члан 3. Одлуке и гласи:
“Захтев за остваривање права из члана 1. ове одлуке подноси се Општинској управи, Одељењу за друштвене делатности и општу управу у року од шест месеци од дана закључења брака.
Одељење за друштвене делатности и општу управу решењем одлучује о поднетом захтеву.

Председнциа општине Сврљиг, Јелена Трифуновић, затражила је да се упути закључак Одељењу за друштвене делатности и општу управу да поново надлежни изађу на терен и одраде проверу закључених бракова од 2011. године до данас.

У наставку седнице за новог секретара Општинског већа, уместо начелнице ОУ Дејане Митић која је обављала функцију секретара већа, изабран је заменик начелника ОУ Сврљиг, Љубиша Стојковић.

На крају, начелница Одсека за урбанизам и грађевинарство, Гостана Михајловић, поднела је извештај комисије за обилазак привремених објеката у градском насељу Сврљиг.

Под тачком разно, већник Иван Благојевић затражио је да се написмено достави извештај Противградне заштите о раду у време елементарне непогоде.

Боривоје Петковић је истакао да је потребно поставити рефлекторе код теретане на отвореном како би се додатно повећао степен безбедности и сачувала државна имовина. Он је апеловао, на захтев неколико грађана, да се на полигону СЦ “Пастириште“ на већ постављеној огради заваре носачи за седење дуж ограде.

Најновије на порталу Општине Сврљиг