Изборник Затворити

Обавештење – Одлагање плаћања дуговног пореза и отпис камате

Обавештавају се порески обвезници који имају дуговања по основу пореза на имовину, накнаде за коришћење грађевинског земљишта и комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору, да имају право на одлагање плаћања дугованог пореза и отпис камате.

Право на одлагање плаћања дугованог пореза имају сви порески обвезници – права лица, предузетници и физичка лица.

Порески дужник има обавезу да пре подношења захтева, усагласи стање дугованог пореза.

Захтеви се могу подносити у периоду од 01.04.2016.г. до 04.07.2016.године.

За додатна објашњења порески обвезници се могу обратити служби Локалне пореске администрације, зграда Пореске управе, канцеларија број 4.

Председник,
Јелена Трифуновић

 

Прочитајте и ово: