Opština Svrljig

Radetova 31, 18360 Svrljig

+381 (18) 821 018

Kontakt telefon

Radno vreme

Pon. - Pet. 7:00 – 15:00

Obaveštenje – Odlaganje plaćanja dugovnog poreza i otpis kamate

Obaveštavaju se poreski obveznici koji imaju dugovanja po osnovu poreza na imovinu, naknade za korišćenje građevinskog zemljišta i komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru, da imaju pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza i otpis kamate.

Pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza imaju svi poreski obveznici – prava lica, preduzetnici i fizička lica.

Poreski dužnik ima obavezu da pre podnošenja zahteva, usaglasi stanje dugovanog poreza.

Zahtevi se mogu podnositi u periodu od 01.04.2016.g. do 04.07.2016.godine.

Za dodatna objašnjenja poreski obveznici se mogu obratiti službi Lokalne poreske administracije, zgrada Poreske uprave, kancelarija broj 4.

Predsednik,
Jelena Trifunović

 

Najnovije na portalu Opštine Svrljig