Општина Сврљиг

Радетова 31, 18360 Сврљиг

+381 (18) 821 018

Контакт телефон

Радно време

Пон. - Пет. 7:00 – 15:00

Расписан Конкурс за посебан Програм финансирања у спорту

Под посебним програмима подразумевају се следећа подручја у спорту:

1. Обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима;

2. Унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог

образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање;

3. спречавање негативних појава у спорту у Општини (допинг, насиље и недолично понашање, намештање спортских резултата и др.);

4. рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини

чији је корисник Општина и спортских објеката у својини Општине кроз одобравање

њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у

систему спорта;

[prettyfilelist type=“pdf,xls,doc,zip,ppt,img,mp3″ filestoshow=“12417,12397,“ hidefilter=“true“ hidesort=“true“ hidesearch=“true“ openinnew=“true“ filesPerPage=“3″]

Најновије на порталу Општине Сврљиг