Општина Сврљиг

Радетова 31, 18360 Сврљиг

+381 (18) 821 018

Контакт телефон

Радно време

Пон. - Пет. 7:00 – 15:00

“Подршка социо-економској стабилности у региону западног Балкана”

Немачка организација Help-Hilfe zur Selbsthilfe, мисија у Републици Србији, у периоду од априла 2017. до
децембра 2018. године реализује пројекат “Подршка социо-економској стабилности у региону западног
Балкана”.

Програм финансирају Немачка влада и градови обухваћени пројектним активностима, а реализује Немачка организација Help-Hilfe zur Selbsthilfe.

Програм се заснива на едукативној и директној економској подршци уз механизме подстицања развоја микро бизниса. Главне активности ће се концентрисати на директно отварање нових радних места путем помоћи малим бизнисима у виду грантова, организовање пословних и стручних обука и образовања. Help ће подржати спровођење постојећих стратегија локалног развоја и подржати процес одрживог развоја у целини. У оквиру пројекта биће подржане услужне и занатске делатности. Пољопривредне активности неће бити подржане.

У оквиру пројекта биће подржано најмање 15 бизниса у Сврљигу у њиховим намерама за
започињање или развој пословних делатности.

Подршка укључује:
1) Донацију у опреми и/или материјалу просечне вредности у износу од 2.400,00 евра,
2) Организација пословних и стручних обука према потребама клијената,
3) Праћење подржаних микро бизниса.

Потенцијални кандидати, који имају реалне и одрживе пословне идеје за започињање или развој сопствене економске активности – пословне делатности, у складу са постојећим Стратегијама локалног развоја, могу да конкуришу за одобравање донације.

Одобрене донације биће додељиване искључиво у виду опреме и/или материјала, без готовинских
исплата.

Обавезе клијената који потпишу уговор о донацији:
1. учешће 20% за опрему вредности 2,400 ЕУР
2. обављање 8 часова друштвено корисног рада за локалну заједницу
3. регистрација пословне делатности/бизниса у складу са законодавством Републике Србије
4. похађање обука организованих од стране Help-a

Овај пријавни формулар представља полазни документ у процесу одабира корисника помоћи. На основу
података наведених у овој пријави, представници Хелп-а ће преговарати са оним кандидатима чија идеја највише обећава и који задовољавају све остале критеријуме.

Неопходно је дати комплетне и детаљне одговоре на сва питања, а пријавни формулар попунити читко,
штампаним словима. Коначна одлука о прихватању или одбијању кандидата биће донета када потребна
процедура буде комплетирана.

Молимо да уз попуњену пријаву обавезно приложите копију личне карте подносиоца захтева, копију дипломе (уколико је имате), копију потврде о регистрацији делатности (уколико је делатност  регистрована) пошаљете на адресу и у року наведеном на крају пријаве.

Послате пријаве са документацијом се не враћају.

ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА ЖЕЛЕ ДА ПОКРЕНУ ИЛИ РАЗВИЈУ ПОСЛОВНУ ДЕЛАТНОСТ ДА ДОЂУ У ПОНЕДЕЉАК 16. АПРИЛА 2018. ГОДИНЕ (ПОНЕДЕЉАК) У САЛИ СО СВРЉИГ СА ПОЧЕТКОМ У 12 ЧАСОВА.

Најновије на порталу Општине Сврљиг