Општина Сврљиг

Радетова 31, 18360 Сврљиг

+381 (18) 821 018

Контакт телефон

Радно време

Пон. - Пет. 7:00 – 15:00

Одржана 28. седница СО Сврљиг

Протекле недеље одржана је 28. седница Скупштине општине Сврљиг.

На дневном реду нашле су се 23 тачке међу којима су биле и Одлука о завршном рачуну буџета Општине Сврљиг за 2018. годину, Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Општине Сврљиг за 2019. годину, решења о усвајању измена и допуна Финансијског плана за текућу годину СО Сврљиг, као и остале одлуке о реализацји буџета ЈЛС у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2019. годину.

Такође, на истој седници СО Сврљиг усвојена је и Одлука о правима и услугама из области социјалне заштите у општини Сврљиг.

Изгласана је и Одлука о предлогу Влади Републике Србије да донесе Одлуке о преносу права својине за грађевинско земљиште из јавне својине Републике Србије у јавну својину Општине Сврљиг на Кп.бр. 4952, Кп.бр. 2147, Кп. бр. 5466 и Кп.бр. 6442 све у КО Сврљиг.

Донешена је и Одлука о ускађењу износа минималне висине трошкова зе текуће и  инвестиционо одржавање зграда, посебних и самосталних делова зграда на територији општине Сврљиг и Одлука о усклађењу износа накнаде за управљање у случају принудно постављеног професионалног управника за стамбене заједнице на територији општине Сврљиг.

Одборници су усвојили решење о усвајању Извештаја о раду Центра за социјални рад Сврљги, а потом су дали сагласност на Програм рада ове установе.

Усвојено је и решење о давању сагласнсоти на Одлуку надзорног одбора ЈКСП ,,Сврљиг“ Сврљиг о усвајању редовних годишњих финансијских извештаја на дан 31.12.2018. године.

Иначе, на истој седници усвојена је Одлука о изменама и допуанам Одлуке о финансијској подршци ученицима Средње школе у Сврљигу и Решење о давању сагласности Центру за туризам, културу и спорт Сврљиг о приступању Туристичкој регији југоисточна Србија – тачке које су накнадно увршћене у дневни ред као допуне.

Најновије на порталу Општине Сврљиг