Општина Сврљиг

Радетова 31, 18360 Сврљиг

+381 (18) 821 018

Контакт телефон

Радно време

Пон. - Пет. 7:00 – 15:00

Јавна набавка –  Услуге мобилне телефоније – поновљени поступак

Јавна набавка – Услуге мобилне и фиксне телефоније – обликоване у две партије- за Партију 1 – Услуге мобилне телефоније – поновљени поступак редни број ЈН бр. 1.2.2 за 2019.годину:

 

Јавна набавка - Услуге мобилне и фиксне телефоније - обликоване у две партије- за Партију 1 – Услуге мобилне телефоније – поновљени поступак редни број ЈН бр. 1.2.2 за 2019.годину:

Обавештење о закљученом уговору - Јавна набавка – Услуге мобилне телефоније – поновљени поступак

Одлука о додели - Партија 1 - Јавна набавка – Услуге мобилне телефоније – поновљени поступак

Конкурсна документација - Јавна набавка -  Услуге мобилне телефоније – поновљени поступак

Позив за подношење понуда - Јавна набавка -  Услуге мобилне телефоније – поновљени поступак

Најновије на порталу Општине Сврљиг

Председник општине Сврљиг