Општина Сврљиг

Претрага
Close this search box.

Јавна набавка –  Услуге мобилне телефоније – поновљени поступак

Јавна набавка – Услуге мобилне и фиксне телефоније – обликоване у две партије- за Партију 1 – Услуге мобилне телефоније – поновљени поступак редни број ЈН бр. 1.2.2 за 2019.годину:

 

Јавна набавка - Услуге мобилне и фиксне телефоније - обликоване у две партије- за Партију 1 – Услуге мобилне телефоније – поновљени поступак редни број ЈН бр. 1.2.2 за 2019.годину:

Обавештење о закљученом уговору - Јавна набавка – Услуге мобилне телефоније – поновљени поступак

Одлука о додели - Партија 1 - Јавна набавка – Услуге мобилне телефоније – поновљени поступак

Конкурсна документација - Јавна набавка -  Услуге мобилне телефоније – поновљени поступак

Позив за подношење понуда - Јавна набавка -  Услуге мобилне телефоније – поновљени поступак

Најновије на порталу Општине Сврљиг