Општина Сврљиг

Радетова 31, 18360 Сврљиг

+381 (18) 821 018

Контакт телефон

Радно време

Пон. - Пет. 7:00 – 15:00

Процена утицаја на животну средину пројекта радио-базне станице

Обавештавају се заинтересовани органи и заинтересована јавност да је поднет захтев о потреби процене утицаја на животну средину пројекта радио-базне станице на локацији ,,NI4115_02 NI_Prekonoga“, на катастарској парцели 4781 к.о. Преконога, на територији општине Сврљиг носиоца пројекта ,,Вип мобиле“ д.о.о. Београд, Милутина Миланковића 1ж, 11070 Нови Београд.

Сагласно члану 10. Закона о процени утицаја на животну средину, овај орган ће обезбедити ЈАВНИ УВИД у предметну документацију у просторијама Општинске управе Сврљиг, у улици Радетовој 31, канцеларија бр. 7, у периоду од 14.10.2020. године до 27.10.2020. године, у времену од 7 до 15 часова и на званичном сајту Општине Сврљиг.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересова јавност може да достави мишљење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину.

Овај орган ће у року од 10 дана од истека рока овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Најновије на порталу Општине Сврљиг