Општина Сврљиг

Претрага
Close this search box.

У току су два конкурса за предузетнике и пољопривредна газдинства

Управа за јавна плаћања је објавила план јавних позива за ову годину и најавила за мај месец нови јавни позив за ИПАРД меру 3. У питању су средства у укупном износу од 2,3 милијарде динара бесповратних средстава који ће ове године бити на располагању кроз ИПАРД инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства.

Висина подстицаја ће бити од 50 до 60%, а износ бесповратних средстава од 10.000 до 2 милиона евра.

Овим програмом обухваћени су сектори

  • млека,
  • меса јаја,
  • грожђа,
  • воћа и поврћа.

ИПАРД II – инструмент за претприступну помоћ Европске уније у области руралног развоја за програмски период 2014. до 2020. године (Instrument for Pre-Accession Assistance in Rural Development) пружa инвестициону подршку ЕУ од 175 милиона евра, намењену јачању конкурентности сектора производње и прераде хране.

Ова подршка ће допринети и постепеном прилагођавању стандардима ЕУ у областима хигијене, безбедности хране, ветерине и заштите животне средине, као и диверсификацији руралне економије. То је прва помоћ ове врсте која је намењена директно корисницима, односно пољопривредним произвођачима – правним и физичким лицима.

Више информација могу се нађи на сајту Министарства путем следећег линка.


Други конкурс је Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за жене предузетнице и младе у 2021. години. Право да се пријаве на Јавни позив имају предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније пет година у односу на годину подношења захтева, а чији је оснивач и законски заступник жена.

У привредном субјекту који има више власника, већински удео мора бити у власништву једне или више жена (минимум 51%) и један од законских заступника мора бити жена, оснивач и законски заступник физичко лице старости до 30 година. У привредном субјекту који има више власника, већински удео мора бити у власништву једног или више физичких лица старости до 30 година (минимум 51%) и један од законских заступника мора бити физичко лице старости до 30 година. Износ укупно одобрених средстава по захтеву не може бити мањи од 400.000,00 динара,  нити већи од 6.000.000,00 динара за све привредне субјекте.

Детаљније информације моогу се пронаћи на линку.

Најновије на порталу Општине Сврљиг