Општина Сврљиг

Претрага
Close this search box.

Одржана 22. седница СО Сврљиг

Предлог Решења о усвајању извештаја о извршењу буџета општине Сврљиг за период од 01.01.2014. до 30.09.2014. била је једна од битнијих тачака дневног реда данашњен 22. седнице СО Сврљиг.

У Извештају о остварењу и извршењу буџета општине Сврљиг за период од 01.01.2014. до 30.09.2014. годину  могло се видети да је укупно остварење за овај период износио 314.052.021,73 динара, односно 62,22 % у односу на план за 2014. годиину. Од укупних прихода највеће учешће има Ненаменски трансфер од Републике у корист нивоа општина који је у ивештајном периоду остварен са 192.834.792,00  динара, односно 71,82% у односу на план за 2014. годину.

Шеф одсека за буџет - Марина Савић
Шеф одсека за буџет – Марина Савић

Други по величини приход је од Пореза на зараде, он је у извештајном периоду остварен са 48.105.818,94 динара, односно 60,14% у односу на план за 2014. годину.

Текуће донације од међународних организација оствере су у износу од 697.192,15 динара.

Што се тиче локалних јавних прихода, комунална такса за истицање фирме на пословном простру остварена је са 4.238.259,02 динара, односно 70,64%. Порез на имовину од физичких лица остварен је са 3.964.758,45 динара, односно 44,06%. Порез на имовину правних лица остварен је са 3.633.880,00 динара, односно 66,07%.

Одборници локалног парламента највише су говорили о извршењима јавних предузећа.

Наиме, ЈП Дирекција за изградњу Сврљига до сада је извршила 30,05% буџета, односно утрошено је 54.164.875,19 динара. ЈКСП Сврљиг има извршење 100 % у односу на план за 2014. годину, односно утрошено је 4.500.000,00 динара.

Одборници
Одборници СО Сврљиг

Што се тиче Центра за културу извршење буџета је 74,61%, односно 25.344.265,86 динара, ПУ Полетарац има извршење од 54,19% – 16.798.763,96 динара, Центар за социјални рад 67,56% – 21.488.475,57 динара, Дом здравља Сврљиг 77,08% – 7.323.142,11 динара, ОШ Добрила Стамболић Сврљиг 52,47% или 12.095.384,20 динара, СШ Душан Тривунац Драгош 37,05%, односно 1.852.947,43 динара.

У наставку седнице усвојен је предлог Одлуке о општинском правобранилаштву општине Сврљиг, предлог Решења о давању сагласноти на анекс Годишњег плана рада предшколске установе “Полетарац“ Сврљиг за радну 2014/2015 годину, предлог Одлуке о висни стопе пореза на имовину у општини Сврљиг и предлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Сврљиг.

Најновије на порталу Општине Сврљиг