Општина Сврљиг

Претрага
Close this search box.

Јавна набавка – Радови у месним заједницама на територији општине Сврљиг – обликована у три партије

Јавна набавка – Радови у месним заједницама на територији општине Сврљиг – обликована у три партије

Документација - Јавна набавка - Радови у месним заједницама на територији општине Сврљиг - обликована у три партије

Обавештење - Партија 3 - Набавка радова у месним заједницама -обликована у три партије – Партија 3 – Грађевински радови на објектима у МЗ.

Обавештење - Партија 1 - Радови у месним заједницама - обликована у три партије – Радови на асфалтирању и тампонирању локалних путева

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - Јавна набавка - Радови у месним заједницама на територији општине Сврљиг - обликована у три партије

Одлука о додели уговора - Партија 1 - Јавна набавка – Радови у месним заједницама на територији општине Сврљиг – обликована у три партије

Одлука о додели уговора - Партија 2 - Јавна набавка – Радови у месним заједницама на територији општине Сврљиг – обликована у три партије

Одлука о додели уговора - Партија 3 - Јавна набавка – Радови у месним заједницама на територији општине Сврљиг – обликована у три партије

Измена конкурсне документације - Јавна набавка – Радови у месним заједницама на територији општине Сврљиг – обликована у три партије

Конкурсна документација - Јавна набавка - Радови у месним заједницама на територији општине Сврљиг - обликована у три партије

Позив за подношење понуда - Конкурсна документација - Јавна набавка - Радови у месним заједницама на територији општине Сврљиг - обликована у три партије

Најновије на порталу Општине Сврљиг