Општина Сврљиг

Радетова 31, 18360 Сврљиг

+381 (18) 821 018

Контакт телефон

Радно време

Пон. - Пет. 7:00 – 15:00

Јавна набавка – Радови у месним заједницама на територији општине Сврљиг – обликована у три партије

Јавна набавка – Радови у месним заједницама на територији општине Сврљиг – обликована у три партије

Документација - Јавна набавка - Радови у месним заједницама на територији општине Сврљиг - обликована у три партије

Обавештење - Партија 3 - Набавка радова у месним заједницама -обликована у три партије – Партија 3 – Грађевински радови на објектима у МЗ.

Обавештење - Партија 1 - Радови у месним заједницама - обликована у три партије – Радови на асфалтирању и тампонирању локалних путева

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - Јавна набавка - Радови у месним заједницама на територији општине Сврљиг - обликована у три партије

Одлука о додели уговора - Партија 1 - Јавна набавка – Радови у месним заједницама на територији општине Сврљиг – обликована у три партије

Одлука о додели уговора - Партија 2 - Јавна набавка – Радови у месним заједницама на територији општине Сврљиг – обликована у три партије

Одлука о додели уговора - Партија 3 - Јавна набавка – Радови у месним заједницама на територији општине Сврљиг – обликована у три партије

Измена конкурсне документације - Јавна набавка – Радови у месним заједницама на територији општине Сврљиг – обликована у три партије

Конкурсна документација - Јавна набавка - Радови у месним заједницама на територији општине Сврљиг - обликована у три партије

Позив за подношење понуда - Конкурсна документација - Јавна набавка - Радови у месним заједницама на територији општине Сврљиг - обликована у три партије

Најновије на порталу Општине Сврљиг

Извештај о реализованој расподели средстава за суфинансирање спортских организација из буџета општине Сврљиг у 2022. години

Извештај о реализованој расподели средстава за суфинансирањеспортских организација из буџета општине Сврљиг у 2022. години.

Опширније

Рани јавни увид поводом израде просторног плана подручја посебне намене мреже магистралних и разводних гасовода источне Србије са елемементима детаљне регулације

Рани јавни увид поводом израде просторног плана подручја посебне намене мреже магистралних и разводних гасовода

Опширније

Председник општине Сврљиг