Општина Сврљиг

Радетова 31, 18360 Сврљиг

+381 (18) 821 018

Контакт телефон

Радно време

Пон. - Пет. 7:00 – 15:00

Јавна набавка – Набавка намирница за ђачку кухињу 2020.

Јавна набавка – Набавка намирница за ђачку кухињу 2020. год.

Документација - Јавна набавка - Набавка намирница за ђачку кухињу 2020.

Одлука о обустави поступка - Набавка намирница за ђачку кухињу основне школе „Добрила Стамболић“ у Сврљигу

Обавештење о обустави поступка јавне набавке - Набавка намирница за ђачку кухињу основне школе „Добрила Стамболић“ у Сврљигу ЈН број 1.1.4 за 2020. годину (обликовану у три партије

Конкурсна документација - Јавна набавка - Набавка намирница за ђачку кухињу 2020.

Позив за подношење понуда - Јавна набавка - Набавка намирница за ђачку кухињу 2020.

Најновије на порталу Општине Сврљиг

Председник општине Сврљиг