Општина Сврљиг

Одржана 19. седница СО Сврљиг

У понедељак, 28.11.2022. године, одржана је 19. седница Скупштине општине Сврљиг на којој су усвојене 22 тачке дневног реда.

Одборници су најпре усвојили Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Сврљиг за период 01.01.2022. – 30.09.2022. године, известилац по овој тачки била је начелница одељења за буџет и финансије Марина Савић.

Такође, усвојен је Извештај о раду ПУ ,,Полетарац“ Сврљиг за радну 2021/2022. годину, а дата је и сагласност на Годишњи план рада ове установе и на Одлуку УО ПУ ,,Полетарац“ о измени и допуни статута ПУ ,,Полетарац“ Сврљиг, представник и известилац по овим тачкама био је директор установе Дејан Милетић.

Усвојен је и Предлог Одлуке о финансијској подршци породици са децом предшколског узраста.

Директор ЈКСП ,,Сврљиг“ Сврљиг Јован Ђорђевић представио је Предлог Решења о давању сагласности на План и програм зимског одржавања локалних путева који је усвојен, као и Извештај ЈКСП ,,Сврљиг“ Сврљиг о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања, за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године. У оквиру тачака које се тичу комуналног предузећа усовојен је и Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о другој измени Програма пословања ЈКСП ,,Сврљиг“ Сврљиг за 2022. годину, Предлог Решења о давању сагласности на ценовник за обављање комуналних делатности, Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку НО ЈКСП ,,Сврљиг“ Сврљиг о ценама и издавање услова, издавање решења за прикључење и поновног прикључења корисника услуга на водоводну и канализациону мрежу,  Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку НО ЈКСП ,,Сврљиг“ Сврљиг о ценама пијачних услуга на зеленој пијаци, робној и сточној пијаци и простору на коме се одржава вашар, Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку НО ЈКСП ,,Сврљиг“ о ценама гробљанскихј услуга, те ценама воде, канализације и одвожењу смећа.

На јучерашњој седници усвојен је и Предлог Решења на ценовник услуга на одржавању јавне расвете на територији општине Сврљиг.

Председник општине Сврљиг одборницима је представио Извештај Општинског већа општине Сврљиг о раду јавних предузећа чији је оснивач општина Сврљиг за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године, који је такође усвојен већином гласова.

Усвојене су и тачке дневног реда које се тичу разрешења чланова ШО Средње школе ,,Душан Тривунац Драгош“, као и именовање нових чланова и чланова Општинског савета родитеља општине Сврљиг за школску 2022/2023. годину.

На крају је усвојена и Одлука о изменама Одлуке о усаглашавању организације рада, пословања и општих аката ЦТКС Сврљиг са одредбама закона, предлагач је био председник општине Сврљиг Мирослав Марковић.

Најновије на порталу Општине Сврљиг

07.09.2023.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

07.09.2023.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

07.09.2023.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

07.09.2023.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

07.09.2023.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

07.09.2023.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.