Општина Сврљиг

Претрага
Close this search box.

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја у области јавног информисања у 2024. години

 

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја у области јавног информисања у 2024. години.

 

Документација

Решење о именовању Комисије за Конкурс за суфинансирање пројеката у области јавног информисања 2024 - прва страна

Решење о именовању Комисије за Конкурс за суфинансирање пројеката у области јавног информисања 2024 - друга страна

Одлука о расписивању Конкурса за суфинансирање пројеката u области јавног интереса на територији Општине Сврљиг у 2024. години

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја у области јавног информисања у 2024. години

Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања Сл.гласник РС број 6, од 26.01.2024. године

Буџет пројекта и финасијски извештај(Образац 1, Образац 1а и Образац 2)

Изјава о објављивању емитовању произведеног медијског садржаја (Образац 6)

Изјава о реализовању планираних активности (Образац 7)

Наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта у области јавног информисања (Образац 2)

Образац за пријавау за члана комисије (Образац 3)

Пријава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања (Образац 1)

Ревидирана пријава за суфинансирање пројекта у области јавног информисања, Образац 1А

Бодовна листа за оцену пројекта производње медијских садржаја (Образац 4)

Решење - Комисија

Решење комисија - испр.

Предлог за суфинансирање пројеката произовдње медијских садржаја у области јавног информисања у 2024. години

Записник Комисије за разматрање предлога пројеката и утврђивање предлога расподеле средстава

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Сврљиг за 2024. годину

Најновије на порталу Општине Сврљиг