Апликација ‚‚HELP“ за општину Сврљиг

Овде можете преузети апликацију ‚‚HELP“ за општину Сврљигу коју приликом аплицирања треба попунити.

Преузимите: Апликација HELP општина Сврљиг

Читко попуњен пријавни формулар у затвореној коверти пошаљите поштом најкасније до 14.05.2018. године на адресу:

Help Ниш
Град Ниш, 18000
Обреновићева 36/2
(Адреса Helpove канцеларије)

Контакт телефони: 018/252-822 и 060/168-73-73