Општина Сврљиг

Радетова 31, 18360 Сврљиг

+381 (18) 821 018

Контакт телефон

Радно време

Пон. - Пет. 7:00 – 15:00

Јавна набавка – Услуга хуманог хватања, превоза и збрињавања паса луталица, број III

На основу  члана  55. став 1. тачка  2) 57. и 60.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга – Услуга хуманог хватања, превоза и збрињавања паса луталица, број III 404-17/2015 од 04.02.2015. године.

[prettyfilelist type=“pdf,xls,doc,zip,ppt,img,mp3″ filestoshow=“8844,8843,“ hidefilter=“true“ hidesort=“true“ hidesearch=“true“ openinnew=“true“ filesPerPage=“3″]

Најновије на порталу Општине Сврљиг

Председник општине Сврљиг