Изборник Затворити

Одржана 19. седница СО Сврљиг

На данашњој 19. седници Скупштине општине Сврљиг изабран је нови председник Скупштине Игор Давидовић.

На почетку седнице, досадашњи председник СО Сврљиг поднео је оставку, а већином гласова за новог председника, на предлог одборничке групе Уједињене сељачке странке, постављен је Игор Давидовић.

Истог дана усвојене су и следеће тачке дневног реда:

Одлука о ангажовању предузећа за ревизију ради екстерне ревизије завршног рачуна буџета Општине Сврљиг за 2017. годину, Решење о усвајању измена и допуна финансијског плана за 2018. годину Скупштине општине Сврљиг, Одлука о усвајању првих измена и допуна плана Генералне регулације Сврљига, као и одлуке о комуналнм делатностима, пијацама, обављању делатности обезбеђивања јавног осветљења, o финансирању израде пословних планова, изменама и допунама одлуке о такси превозу, о изменама и допунама одлуке о одржавњу и заштити домаћих и егзотичних животиња на подручју општине Сврљиг, о изменама и допунама одлуке о одређивању радног времеан у трговинској, занатској и угоститељској делатности на територији општине Сврљиг, а потом су усвојена и решења о Извештају о раду општинског Штаба за ванредне ситуације за 2017. годину, усвојен је извештај о раду Центра за социјални рад за 2017. годину,  дата је агласности на Програм рада Центра за социјални рад за 2018. годину, утврђене су минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда, посебних и самосталних делова зграда на територији општине Сврљиг, усвојена је и Одлука о утврђивању износа накнаде за управљање у случају принудно постављеног професионалног управника за стамбене јединице на територији сврљишке општине.

Такође, на данашњој Скупштини усвојене су и две тачке из допуне:

  1. Предлог Одлуке о финансијској подршци ученицима Средње школе у Сврљигу
  2. Предлог решења о давању сагласности на Статут Предшколске установе ”Полетарац” Сврљиг.

Прочитајте и ово: