Општина Сврљиг

Радетова 31, 18360 Сврљиг

+381 (18) 821 018

Контакт телефон

Радно време

Пон. - Пет. 7:00 – 15:00

Оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта удржавној својини, прва лицитација за 2021.

Чланом 64. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др.закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон) прописано је да се пољопривредно земљиште удржавној својини даје у закуп јавним оглашавањем, а да Одлуку о расписивању јавног огласа доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази пољопривредно земљиште у државној својини, уз сагласност Министарства.

С обзиром на напред наведно, утврђено је да су испуњени услови прописани законом, те у складу са чланом 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде дало је сагласност на Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за територију општине СВРЉИГ за 2021. годину број 320-11-3849/2021-14 за ПРВО ЈАВНО
НАДМЕТАЊЕ за 2021, које ће бити одржано 19.05.2021. од 10:00 часова. Рок за пријаву за учешће на лицитацији је 11.05.2021. до 15:00 часова и објављенo је на сајту Управе за пољопривредно земљиште

Најновије на порталу Општине Сврљиг

Председник општине Сврљиг